Nabízíme

 

Naše projekční kancelář nabízí vypracování studií dopravního uspořádání, návrhů dopravního značení a organizace dopravy, návrhů projektů a zpracování projektové dokumentace pro dopravní stavby (pozemní komunikace, křižovatky, parkoviště, veřejná prostranství a jiné zpevněné plochy) včetně zajištění potřebných vyjádření od dotčených orgánů a potřebných povolení. Ke zpracovávaným zakázkám nabízíme vypracování rozpočtu a podkladů pro výběr zhotovitele stavby.

Pro drobné stavebníky nebo stavební firmy z oblasti pozemních staveb nabízíme vypracování dokumentace pro napojení staveb a výjezdů na silniční síť, která je nutná pro získání stavebního povolení.

Spolupracujeme s řadou odborných firem v oblasti projektování dopravních a pozemních staveb a dokážeme nalézt optimální řešení dle Vašich požadavků a v souladu s platnou legislativou i technickými trendy.